OM OSS

 

Om oss

Välkommen till X3´m Tool AB.
Vi arbetar med försäljning av verktyg för skärande bearbetning inom verkstadsindustrin. Sortimentet består av produkter från AMEC, HANNA, NACHI, TANOI, Tungaloy m.fl.
X3´m Tool AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

X3´m Tool startades i början på 1990-talet av Johan Fellbom. Målsättningen är att göra våra kunder, befintliga såväl som nya så nöjda som möjligt med sina verktygsval. Sedan december 2013 har vi ett eget kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har därmed också upprättat policyer för kvalitet och miljö. Läs mer om dessa samt se våra certifikat under flikarna nere till höger.
Vi arbetar både på bredden och djupet. Det innebär att vårt sortiment täcker många områden inom skärande bearbetning och att vi i samarbete med våra leverantörer servar och guidar våra kunder till rätt applikation. Nyckelordet för våra verktyg är kvalitet.
Med starka och välkända varumärken som AMEC, NACHI, TUNGALOY, TANOI, HANNA (m.fl.) kan vi leverera verktyg med hög prestanda och kvalitet.
Vårt kontor och lager finns i Arninge (Täby), Stockholm och de flesta av våra leverantörer har sina centrallager i Europa.

Vår kvalitetspolicy

X3´m Tool AB:s försäljningsverksamhet ska inge förtroende för oss som
en professionell leverantör av skärande bearbetningsverktyg för verkstads-industrin.
Vår styrka är vårt produktsortiment tillsammans med vår produktkännedom vilket innebär att vi kan serva våra kunder till val av produkt utifrån användnings-område.
Vi tillhandahåller varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.
Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.
Vårt kvalitetsarbete och kvalitets-ledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Vår miljöpolicy

X3´m Tool AB ska i sin verksamhet sträva för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi.
Vi skall tillhandahålla produkter som är valda med beaktande av miljöaspekter.
All vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.
Vårt eget miljöarbete och vårt miljö-ledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. Våra medarbetare utbildas i miljöfrågor och är involverade i miljöarbetet.

Certifikat