SVARVNING

 

TUNGALOY

Som en del av världsspelaren IMC Companies (som ingår i IMC Group) finns resurser att framställa produkter av världsklass.
Sortimentet är mycket omfattande och innehåller produkter för såväl invändig som utvändig bearbetning, hårdssvarning, avstickning, gänging etc.
Det finns beläggningar och sorter, både hårdmetall och Cermet, för alla typer av material.