BROTSCHNING

 

HANNA

HANNA är en brasiliansk verkygstillverkare med bl.a. brotschar på programmet. Brotschar finns både som "solida" med lödda skär, med utbytbara skär och ställbara skär. Flerstegsvarianter går att få enligt önskemål.

 

ALVAN

Italienska ALVAN och även S.C.A.M.I. finns numera under AMEC´s produktparaply. Därför kan vi även erbjuda brotsch- och rullpoleringsverktyg därifrån.